Wat is klassieke homeopathie?

De klassiek homeopaat zoekt op basis van een gesprek een homeopathisch geneesmiddel dat het beste bij U past.
Het gekozen middel is een individueel middel, gebaseerd op Uw klacht. Het middel stimuleert en versterkt het zelfgenezend vermogen, Uw weerstand neemt toe en dit zorgt er voor dat U weer in evenwicht komt, ook op energetisch niveau.
Het homeopathisch middel is een extern middel dat in resonantie is met de patiënt.
Dit alles volgens het homeopathisch principe “Het gelijke zal met het gelijksoortige (gelijkende) genezen”.

Men kijkt naar de gehele mens, zowel mentale, emotionele als lichamelijke klachten vormen een onderdeel van de diagnosestelling van de homeopaat.
De Homeopaat probeert uit het complex van symptomen een totaalbeeld van de cliënt te krijgen.
Wanneer dit totaalbeeld past bij een bepaald geneesmiddelenbeeld dan is dit het geschikte medicijn.
Een homeopathisch middel mobiliseert de afweerkrachten van het lichaam.
Hierdoor krijgt het lichaam als totaal meer weerstand en kan het zich met succes tegen schadelijke invloeden van buiten verweren.
Ook reeds bestaande ziekte symptomen worden op een zachte en vriendelijke manier opgeruimd.
Complex Homeopathie
Bij complex homeopathie worden verschillende middelen bij elkaar gevoegd die een sterke affiniteit tot een bepaald orgaan of een bepaalde ziekte hebben.

Meer info: www.nvkh.nl