Wat is Bioresonantie?

Overal in de natuur komen trillingen (resonantie) voor, zowel in de wereld van het grote (aardbevingen), als in het kleine (atoomtrillingen). Voor de mens zijn vooral geluidstrillingen van belang en elektromagnetische trillingen, zoals het licht en de radiogolven.

Het verband tussen elektromagnetische golven en leven en gezondheid zijn de bouwstenen van de materie:
atomen, elektronen en moleculen.

Cellen, weefsels en organen hebben elektromagnetische eigenschappen. De elektrische stroompjes (trillingen) kunnen buiten het lichaam worden gemeten. Elke lichaamscel heeft zijn eigen frequentie.
Bio-resonantie is een verschijnsel waarbij een trilling (frequentie) een ander voorwerp of weefsel laat meetrillen. Dit treedt op als beide frequenties hetzelfde zijn.
Als men een stemvork aanslaat, zal de trilling door de lucht verplaatst worden. Een stemvork van dezelfde toonhoogte zal als hij naast de eerste wordt gehouden vanzelf gaan meetrillen, hij heeft dezelfde frequentie. Dit verschijnsel kunnen we gebruiken om ziekten te onderzoeken en om patiënten te behandelen.

Met behulp van de Bio-Tensor kunnen de frequenties worden opgemeten.
Hierdoor worden veranderingen in het lichaam zichtbaar en kunnen virussen, bacteriën en toxines gemakkelijk worden opgespoord. Duidelijk wordt welk orgaan, of welk deel van het lichaam beschadigd, ontstoken of ziek is.

Wanneer het lichaam uit balans is kan de energie niet meer doorstromen. Organen werken niet meer naar behoren. Er ontstaan klachten en ziekte kan het gevolg zijn.

Als we de blokkades (oftewel de negatieve energie) opheffen zal het lichaam weer in staat zijn zich te herstellen. Door het lichaam te prikkelen en de werking van de organen te stimuleren kunnen klachten verdwijnen of aanzienlijk afnemen.

Disharmonische trillingen ontstaan in het lichaam ten gevolge van bijv. ziektes die niet goed genezen zijn, giftige stoffen in de voeding, virussen of erfelijkheid.
Door het wegnemen van de stoorvelden wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam gesterkt en kan direct met het ontgiftings- en genezingsproces begonnen worden.
De Bioresonante Therapie is er dus op gericht het lichaam aan te zetten tot herstel! Zowel acute als chronische klachten kunnen worden behandeld.

De Bioresonantietherapie is een energetische behandelmethode gericht op het hele lichaam.
De methode werkt therapeutisch met energie, meer specifiek met de lichaamseigen trillingen van de patiënt.
Het is heel belangrijk om de energetische besturing van het lichaam in evenwicht en onder controle te krijgen.
Er wordt dus geen stroom van of naar het lichaam gevoerd. Door middel van een biologisch filter (een hightech chip) scheidt het apparaat gezonde en zieke trillingen.

De harmonische (gezonde) trillingen worden elektronisch versterkt of verzwakt teruggegeven.
De disharmonische (ongezonde) trillingen worden, al dan niet versterkt, spiegelbeeldig aan de persoon teruggegeven.
Zij verzwakken dan de foutieve, zieke trillingen of heffen deze zelfs helemaal op.

Daardoor verdwijnt de foutieve besturing van de chemische processen in het lichaam
Bioresonantie Therapie is een pijnloze, bijwerkingvrije, computergestuurde trillingstherapie, die de zelfhelingskracht van het lichaam bevordert en daardoor in zeer veel gevallen tot genezing leidt.